Fra bloggen

ECN

Office 365 klient - installasjon på PC og mobil

Beskrivelse av installasjon av Office 365 på PC
- installasjon av Outlook (Exchange) på PC
- installasjon av Exchange på mobil
- installasjon av LYNC
     ............. etc.

Office365-klient

tilbake til workshop