Fra bloggen

ECN

Con Moto - Office 365 og webdesign referanse

Con Moto ønsket å få bedre samhandling og tilgang til epost, kalender, kontakter og oppgaver fra PC, lesebrett og smarttelefon. I samarbeid med ECN AS har de i løpet av oktober og begynnelsen av november 2012 tatt i bruk Microsoft Office 365.

 •  Nytt mail-system - (Office 365 mail - Microsoft Exchange)
 • Ny mulighet for synkronisering av kontakter, kalender og oppgaver (Office 365 Outlook -Microsoft Exchange)
 • Ny mulighet for deling av dokumenter i gruppeområde (Office 365 Gruppeområde - SharePoint)

Gjennomføring

  • Workshop 2-3 timer for å forberede omlegging og informere om Office 365
  • Opprette midlertidig epost adresse for backup under omlegging
  • Kopiere gamle eposter til midlertidig epost
  • Flytte domenet
  • Opprette brukere på Office 365
  • Flytte gamle eposter til Outlook på Office 365
  • Workshop 2-3 timer
   • oversikt Office 365 Outlook og Office 365 gruppeområde
   • praktiske eksempler på deling av dokumenter på eget gruppeområde

Kostnad

Kostnad for begge workshopene hver på 2-3 timer – til sammen kr. 6.000
Kostnad for omlegging av epost og oppstart av Office 365 - kr. 6.000
Deretter total månedlig kostnad for 8 brukere inkl. første linje support - kr. 1.250

Kundens kommentar:

"ECN ved Steffen har gjort en fantastisk jobb for oss med flytting av domene og opprettelse av nye eposter på Office 365.
Flyttingen gikk helt problemfritt, og våre kunder opplevde ingen form for problemer i prosjektperioden.
Steffen viste et stort engasjement, og gjennomførte alle oppgaver til avtalt tid og kostnad.
Vi har i samarbeidet med Steffen også blitt tilført masse ny kompetanse, og vil ha stor nytte av vår nye løsning på Office 365."

Con Moto - nytt nettsted / hjemmesider

Nytt nettsted med flexi layout - www.conmoto.no
Tilrettelegging av layout og innhold - Con Moto har selv skrevet tekst. Ingen engangskostnad.
Månedlig kostnad som dekker oppdateringer, support og hosting - kr. 1.500

Kundens kommentar:

"ECN ved Steffen har bistått Con Moto i utvikling av nytt nettsted. Dette arbeidet har vært et nært samarbeid mellom ECN og Con Moto, hvor Steffen med en sterk drive og engasjement har sørget for å få løsningen ferdig og på nett innenfor ønsket tidsfrist. Hans sterke engasjement smittet positivt på oss i Con Moto, og bidro sterkt til at vi klarte å prioritere nye hjemmesider i en ellers hektisk hverdag med kunder og eksterne leveranser."

Du er her: Home ECN Referanser Con Moto - Office 365 og webdesign referanse