Fra bloggen

ECN

 

QuickCRMmenu Accounts Contacts Leads Tasks Opportunities Last viewed Options

XCMI QuickCRM demo

 

XCMI QuickCRM mobile er tilpasset
kunde- og markedsdata for Xeriox Partnere

Dataene hentes fra Xerox databaser,
finansieringsselskap og D&B.

 De sammenstilles og importeres til SugarCRM

. QuickCRM mobile presenterer dataene på smartphones
(som iPhone og iPod) og lesebrett.

Klikk her for en generell oversikt over XCMI.

Dataene oppdateres normalt en gang i kvartalet.

Klikk på tekstene i figuren til venstre for mer info.

Produkter - Leads - QuickCRM

Søk etter produkter

Forutsetninger

  1. Name - er en kombinasjon av produktnavn og serienummer. Du kan skrive deler av produktnavnet eller bare serienummeret her.
  2. Customer - tilsvarer det kundenavnet som er registrert i Xerox kundesystem.
  3. Serienr benyttes for å søke på serienummeret.
  4. Material benyttes for å søke på produktnavnet - f. eks. 6180

 LeadsSearch

 

Produkter - informasjon

Forutsetninger:

  1. Informasjonen for produktet er overført fra Xerox datasystemer (som FSMA eller pagepack).
  2. Account - Kunde - klikk her for å få en oversikt over kunden (eksempel)
  3. Tasks - benyttes til å legge inn oppgaver relatert til det installerte produktet/serienummeret

Leads detail