Fra bloggen

ECN

 

QuickCRMmenu Accounts Contacts Leads Tasks Opportunities Last viewed Options

XCMI QuickCRM demo

 

XCMI QuickCRM mobile er tilpasset
kunde- og markedsdata for Xeriox Partnere

Dataene hentes fra Xerox databaser,
finansieringsselskap og D&B.

 De sammenstilles og importeres til SugarCRM

. QuickCRM mobile presenterer dataene på smartphones
(som iPhone og iPod) og lesebrett.

Klikk her for en generell oversikt over XCMI.

Dataene oppdateres normalt en gang i kvartalet.

Klikk på tekstene i figuren til venstre for mer info.

Kunder - Accounts - QuickCRM

Søk etter kunder

Forutsetninger:

  1. Skriv kundenavn eller deler av navnet i feltet Name
  2. Søk på distrikt dersom kundene er inndelt i dsitrikter

AccountsSearch

 

Kunder - Informasjon

Forutsetninger:

  1. Dersom det er registrert organisasjonsnummer kan orgnr proff brukes. Hvis ikke kommmer feilmelding.
  2. Leads viser hvilke produkter som er knyttet til kunden.
  3. Opportunities viser hvilke avtaler som er knyttet til kunden.
  4. Contacts viser hvilke kontakter som er knyttet til kunden.
  5. Tasks viser hvilke oppgaver som sr knyttet til kunden.

Accounts detail